La Psiconeuroimmunologia Clínica es defineix com la ciència que estudia els mecanismes d’interacció i comunicació entre els diferents sistemes: neurològic, immunitari, psicològic i endocrí.

Aquesta comunicació utilitza el llenguatge bioquímic a través de diferents mediadors com poden ser: hormones, neurotransmissors i citoquines. Amb la PNI interpretem aquest llenguatge per obtenir un diagnòstic i un tractament integral, amb la finalitat de curar els veritables factors que produeixen els símptomes o la patologia.

La PNI té un gran valor clínic en pacients amb patologies cròniques com dolor crònic, colon irritable, migranyes, psoriasis, al.lèrgies, fatiga crònica.

És important fer responsable al pacient de la seva salut i del seu tractament, guiant-lo pel camí de la curació. 


***Si ets de fora d’Igualada aprofita ara el nou servei de vistes de PNI per Skype

Professionals

DIDAC PASTOR-
Dra. ESTEFANIA MORENO-
ABEL BALCELLS-