CLÀUSULA D’INFORMACIÓ, (art. 5 *LOPD) PER A FORMULARI WEB.
En compliment del que es disposa en l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (*LOPD), li informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni omplint el formulari de registre electrònic d’aquesta pàgina es recolliran en un fitxer de la nostra titularitat, el responsable dels quals és, Desmaris Campo.

En virtut del que es disposa en l’art. 15 i següents de la *LOPD i en els termes del seu Reglament d’execució, (RD 1720/2007, de 21 de desembre), en qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a

© GLOBAL SALUT C/ La Torre de Claramunt, 4 – IGUALADA || Tel. 93 804 52 27 o a la adreça electrònica – info@globalsalut.com.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari com a obligatoris, podrà tenir com a conseqüència que no puguem atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui immediatament a Desmaris Campo qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen el nostre fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. A més, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços.

La recollida de les seves dades de caràcter personal es fa amb la finalitat de poder atendre comercialment als clients, elaboració de pressupostos i prestar-li els serveis sol·licitats, així com mantenir-lo informat de les propostes comercials que puguin ser del seu interès.

La responsable del fitxer NO CEDIRÀ les seves dades personals a tercers sense el seu consentiment exprés.

Li informem, així mateix, sobre la nostra POLÍTICA SOBRE GALETES.

Ens comprometem a tractar d’una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-los només per a les finalitats indicades.

A més, li informem que hem adoptat les mesures legalment exigides de seguretat en les nostres instal·lacions, sistemes i fitxers exigides pel Reglament de Desenvolupament de la *LOPD, aprovat pel RD 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, garantim la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarem a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui nostre poder o sigui accessible a través de nostres sistemes, sempre que siguem requerits per a això de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

En qualsevol cas, vostè respon de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.