182018Sep
GEOPATIES: L’origen del teu dolor?

GEOPATIES: L’origen del teu dolor?

En aquest post m’agradaria parlar-vos sobre alguna cosa per a molts desconeguda però que està present en el nostre entorn i que influeix de manera negativa en la salut de les persones a les qui afecta. Quan vaig començar a treballar amb la kinesiologia , me’n vaig adonar molt aviat  de que les geopaties són més freqüents del que creia. En el meu dia a dia a la consulta, sovint em trobo aquesta informació en la persona a qui estic tractant. Per aquest motiu, crec que és interessant fer-vos cinc cèntims del que són.

La paraula geopatia es composa del vocable “geo” que vol dir terra i de “patia” que vol dir malaltia, i s’utilitza per denominar aquells llocs en els quals, després de llargues estades, poden influir de manera negativa sobre una malaltia o ser-ne directament la causa. Són llocs en els quals les radiacions electromagnètiques que emanen de la terra influeixen negativament sobre qualsevol ésser viu (plantes, animals o persones). No deixa de ser curiós com les plantes, depenent de l’espai de la nostra casa on les fiquem, creixen i estan maques o sempre se’ns acaben pansint. O el nostre animal de companyia: per què tendeix sempre a descansar en el mateix espai de la casa i s’allunya d’altres? Tot al contrari passa amb els insectes, als quals les geopaties els hi aporta vitalitat, o sigui que on hi hagi un eixam o nius de formigues normalment són llocs geopàtics.

Factors que fan que una geopatia influeixi negativament:
·    El temps d’exposició.
·    La força de la radiació.
·    Cada persona reacciona de manera diferent en funció de la salut, la genètica…

Tipus:
·    Corrents d’aigua subterrània.
·    Red hartmann.
·    Línies curry.
·    Radiacions electromagnètiques del nostre entorn (antenes de telefonia mòbil, wifis, radiodespertadors, mòbils…)

Símptomes: (són diferents en funció del tipus geopatia i de la persona que la rep). Poden afectar el sistema nerviós, l’endocrí i l’hormonal.
·    Insomni.
·    Nerviosisme.
·    Mal de cap, migranyes.
·    Sensació de no haver descansat tot i haver dormit.
·    Dolors articulars (genoll, esquena, cervicals..), sobretot matinals.
·    Sistema immunitari dèbil (rinitis crònica, amigdalitis, bronquitis, infeccions repetitives..)
·    Dificultat en l’eliminació de toxines (problemes renals, hepàtics, intestinals..)

Degut a la diversitat dels seus símptomes, vull deixar clar que tenir algun d’aquells no significa necessàriament estar sobre la influència d’una geopatia, però seria una possibilitat. També, s’ha de tenir en compte que en el món en el qual vivim estem cada dia en contacte amb els diferents tipus de corrents geopàtiques esmentades. Ara bé, parlem que realment ens poden afectar i tenir un efecte negatiu en la nostra salut quan estem vàries hores al dia en contacte amb aquesta (en dormir, en el lloc de treball, en el sofà…) Fins i tot s’han arribat a fer diversos estudis de la relació entre les geopaties i el càncer, tot concloent una relació directament proporcional entre la malaltia i el temps d’exposició a la geopatia. Un fumador pot patir un càncer de pulmó, però si dorm en el lloc adequat (sense geopatia) el seu sistema defensiu lluitarà per evitar que les cèl·lules del seu organisme es tornin canceroses i així evitar desenvolupar la malaltia o, com a mínim, endarrerir-la. Si, contràriament, dorm en lloc geopàtic, el procés evolutiu de la malaltia s’accelerarà ja que la geopatia sempre debilita el sistema immunitari.
geopaties

Plànol d’un estudi geobiologic d’una casa on surten diferents tipus de geopaties en llocs de descans. Com es pot veure l’àrea geopàtica correspon als creuaments de les diferents corrents magnètiques amb una corrent d’aigua.

Espero que us hagi estat interessant. Si voleu més informació o referències bibliogràfiques no dubteu en comentar-m’ho. Recordeu sempre que és quan dormim que el cos repara tot el dany cel·lular del nostre dia a dia; d’aquí la importància de dormir bé.


Dídac Pastor Castarlenas

Naturòpata, Psiconeuroimmunòleg