La medicina integrativa és una pràctica terapèutica orientada a la cura, que posa a la persona al centre i té en compte totes les influències físiques, emocionals, mentals, socials, espirituals i ambientals que poden afectar la salut d’una persona. Posa l’accent en la relació terapèutica entre el metge i el pacient, i fa ús de les intervencions més adequades per a promoure la resposta innata de curació del cos. La combinació amb un treball profund de psicoteràpia, permet que les persones accedeixin als seus propis recursos psicològics, coneguin la relació que aquests tenen amb la salut i la malaltia i desenvolupin una versió més saludable i integrada d’ells mateixos.

La medicina i psicoteràpia integrativa utilitza les intervencions efectives més naturals i menys invasives possibles fent servir una estratègia que té en compte les necessitats i circumstàncies úniques de cada persona i fa especial èmfasi en el seu abordatge emocional.


Professionals

Dra. ESTEFANIA MORENO-